plastična čistilna naprava Solido Smart

Čistilne naprave in njihovo delovanje

Delovanje čistilne naprave je preprosto. Čistilna naprava je temelj za čiščenje odplak, te odplake pa vračamo nazaj v okolje. Gre za razne kemijske, fizične in biološke postopke, pri katerem vodo očistimo tako, da ni več škodljiva za okolje, živali in ljudi. Cilj takega čiščenja je, da okolje zavarujemo pred težkimi kovinami in drugimi škodljivimi snovmi, ki se nahajajo v odpadni vodi. Čiščenje odpadnih vod oziroma odplak, je neke vrste postopek odstranjevanja onesnaževalcev odpadnih voda, tako površinskih kot tudi voda iz gospodinjstev. Ker lahko z uporabo napredne tehnologije to omogočimo in odplake ponovno uporabimo za različne namene, tudi za pitno vodo.

mala čistilna naprava

Delovanje čistilne naprave – prva faza.

Delovanje čistilne naprave je, ko zbrane odpadne vode po kanalizacijskem sistemu pritečejo do čistilne naprave. V postopku prečiščevanja najprej mehansko odstranijo različne grobe delce, ki načeloma ne sodijo v kanalizacijo (odpadki – smeti). Nato se s posedanjem odstrani pesek, z dodatkom kemikalij pa se raztopljene snovi v vodi vežejo v večje delce, ki se po intenzivnem mešanju posedejo v prvem usedalniku, kjer se tok vode tudi umiri. Te delce, ki nastanejo, imenujemo mulj in so pravzaprav odmrli mikroorganizmi.

Delovanje čistilne naprave – druga faza.

Drugo fazo delovanja čistilne naprave ali drugo stopnjo čiščenja imenujemo biološka razgradnja organskih spojin in poteka v drugem usedalniku. Pred to stopnjo se v prezračevalnem bazenu v odpadno vodo vpihuje zrak, ki omogoča delovanje aerobnih mikroorganizmov. Ti predelajo organske snovi iz odpadne vode in se združujejo v večje delce, ki se zaradi gravitacije posedejo na dno. To usedlino imenujemo biološko blato.

Delovanje čistilne naprave – tretja faza.

Postopek čiščenja odpadne vode lahko nadaljujemo s tretjo stopnjo čiščenja, pri kateri poteka biološko odstranjevanje mineralnih spojin (fosforja in dušika) s pomočjo anaerobnih mikroorganizmov. V tretjem usedalniku se useda biološko blato, očiščena odpadna voda pa se lahko pred izpustom v vodotok še dezinficira bodisi z dodatkom klora ali pa s pomočjo UV svetlobe, ki premoreta k skorajšnji odstranitvi mikroorganizmov, ki pa bi lahko bili človeku škodljivi.

Delovanje čistilne naprave – pogoji delovanja.

Čistilna naprava mora biti zavarovana pred zmrzovanjem in neposredno sončno svetlobo. Pretok zraka v prezračevalni bazen ne sme biti nikoli oviran. Temperatura odpadne vode se ne sme spustiti pod 12 °C, ker nekateri mikroorganizmi pri nižji temperaturah odmrejo. V straniščih in posledično v čistilni napravi, se ne sme odlagati večjih mehanskih delcev, olja in maščobe, agresivna čistilna sredstva, otroških robčkov, palčk za čiščenje ušes, las, damskih vložkov in tamponov, kondomov, ker bodisi zamašijo dotočno cev ali poškodujejo strojno opremo, otežijo delovanje čistilne naprave, povzročijo šoke bakterijski združbi ali uničijo biologijo.

Delovanje čistilne naprave – dovod električne energije.

Investitor mora do elektro krmilne omarice čistilne naprave zagotoviti ustrezno varovan dovod električne energije, ki se zagotavljati naslednje pogoje:

– Čistilna naprava je priklopljena na omrežno napetost.

– Dovodni kabel za priključitev napetosti je ustrezne dimenzije.

– Za varnost je vgrajeno kombinirano zaščitno stikalo.

– Kabel nivojskih stikal speljite po zaščitni cevi od čistilne naprave do krmilne omarice.

Čistilna naprava mora biti povezana na ustrezno ozemljitev. Ozemljitev mora omogočati delovanje diferenčne tokovne zaščite. Delovanje diferenčne tokovne zaščite je ob zagonu potrebno preveriti. V primeru, da čistilna naprava in elektro omarica nista neposredno povezani na ozemljitev, mora biti dodan dodatni zaščitni vodnik.

Delovanje čistilne naprave – zagon sistema.

Zagon čistilne naprave se izvede, ko so montirani vsi priključki in je naprava priklopljena na električno napajanje. Ob zagonu je potrebno preveriti dotočno in iztočno cev, da je pretok vode skozi čistilno napravo neoviran. Preveriti je potrebno tudi delovanje puhal in črpalk. Nato se zaprejo pokrovi vstopne odprtine naprave. Sistem bo začel samodejno delovati, ko se bodo razvile bakterijske kulture.

Za lepo delovanje čistilne naprave moramo paziti, da ne bomo metali vseh stvari v odtoke in da v njih ne pridejo stvari, ki se v vodi ne razgradijo, saj bi cena popravila znala biti zelo visoka. Vsi nimamo možnosti priklopa na javno kanalizacijo, zato nam je nakup čistilne naprave potreben, saj bomo s tem očistili odpadno vodo in jo spustili v okolje.

Deli