Lovilec olj v boju proti onesnaževanju okolja

Prizadevanje za bolj čisto okolje nas danes spremlja že na vsakem koraku in tudi zakonodaja gre v smeri omejevanja onesnaževanja na vseh področjih življenja. Posebej izpostavljeni so večji obrati, kjer je tudi možnost za onesnaženje večja, zato je tam zahtevana naprava lovilec olj. Cena zanj je vsekakor sprejemljiva v primerjavi s ceno, ki jo plača okolje, če škodljive snovi in nevarne tekočine iztečejo v podtalnico.

Gre za posebne vrste čistilnih naprav, vgrajujejo pa se povsod, kjer obstaja možnost za onesnaženje vode z odpadnimi snovmi kot so olja in gorivo. Bencinski servisi, avtopralnice in mehanične delavnice, asfaltirana parkirišča in ostala mesta, kjer lahko pride do razlitja nevarnih tekočin, zahtevajo lovilec olj. Cena zanj je odvisna od različnih dejavnikov, pomembno pa je, da je zmeraj vgrajen v neposredni bližini izvora onesnažene vode.

Po kakšnem principu deluje lovilec olj?

Lovilec olj je namenjen temu, da škodljivim snovem oz. tekočinam, ki bi lahko onesnažile okolje, prepreči dostop do podtalnice. Zasnovan je tako, da pri čiščenju odpadnih voda upošteva fizikalne snovi olj in maščob. Te so lažje od vode, saj imajo nižjo specifično težo, zato plavajo na vodi, kar izkoristi lovilec olj – cena je dosegljiva za vsak žep, njegova učinkovitost pa maksimalna. Lovilec olj upočasni pretok vode, odpadne snovi ostanejo na vodni gladini, očiščena voda pa skozi izstopno odprtino odteče nazaj v kanalizacijski sistem.

Vse to omogočajo sestavni deli, iz katerih je lovilec olj – cena je odvisna tudi od kakovosti vgrajenih delov, v grobem pa so sestavljeni iz usedalnika, kjer se zbira odpadna voda skupaj z muljem peskom in drugimi onesnaževalci. Ta nato potuje v separacijski oz. filtracijski del lovilca, kjer se umazanija loči od zbrane padavinske vode, filter pa jo zadrži pred tem, da bi odtekla nazaj v ponikalnico. Na koncu očiščena voda skozi potopno cev odteče na prosto.

 Vrste lovilcev olj

  • Gravitacijski lovilec olj: deluje tako,da odpadno vodo zadrži v lovilcu in ko se ta umiri, se olje loči od vode, se dvigne nad gladino vode, očiščena voda pa se skozi potopno cev izlije v kanalizacijo. Ta vrsta lovilcev se uporablja za manjše povozne površine in za odvajanje lahkih tekočin.
  • Koalescentni lovilec olj: cena zanj je nekoliko višja od cene gravitacijskega, saj je sestavljen iz dveh usedalnih delov, med njima pa je nameščen koalescentni filter. Ta iz vode izloči tudi majhne molekule ogljikovodikov pogonskih goriv, ki jih gravitacijski ni sposoben ločiti, saj so premajhne. Je veliko natančnejši od gravitacijskega, saj koalescentni filter zadrži tudi najmanjše kapljice odpadnih olj.

 

Kakšne so prednosti lovilca olj?

Glavna prednost je ta, da lovilec olj preprečuje onesnaževanje narave, pri čemer sta najbolj izpostavljeni prst in podtalnica. Do okolja je prijazen tudi material polietilen, iz katerega je izdelan lovilec olj – cena zanj je ugodna, poleg tega pa ga je mogoče popolnoma reciklirati. Zaradi kompaktnega materiala ima dolgo življenjsko dobo, je enostaven za transport, montažo in za morebitno servisiranje. Njegovo vzdrževanje ni zahtevno, enostavno je tudi čiščenje lovilca. Vsak lovilec olj – cena je odvisna tudi od dimenzij, je mogoče razširiti z dodatnim zbiralnikom usedlin. Dimenzije lovilcev so različne in variirajo glede na to, na kakšni in kako veliki površini se bodo uporabili. Večinoma se njihove prostornine gibljejo od 300 pa vse do 10.000 litrov, za enodružinske hiše pa zadostujejo taki s prostornino od 300 do 5.000 litrov.

Lovilec olj omogoča različne možnosti postavitve – na trgu se lahko dobi vkopan ali prostostoječi lovilec olj. Cena za oba je približno ista, pomembno pa je, da se prostostoječi ne vgrajuje v zaprti prostor. Biti mora zmeraj lahko dostopen zaradi lažje možnosti praznjenja, čiščenja in vzdrževanja, ki ga zahteva lovilec olj. Cena zanj se giblje med 2.000 in 5.000 €, vendar naj ta nikoli ne bo merilo za njegov nakup, temveč se osredotočite na pozitivne posledice, ki jih prinese vgradnja lovilca in poskrbite za čisto naravo.

Deli