Splošni pogoji – nagradna igra VINJETA 2021

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je podjetje Gementni izdelki Gorec d.o.o., Šentlovrenc 21, 8210 Velika Loka (v nadaljevanju: organizator nagradne igre).

Kdo lahko sodeluje?

V nagradni igri lahko sodelujejo samo fizične osebe, starejše od 18 let. Zaposleni ter ostali sodelavci organizatorja nagradne igre ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Pravila sodelovanja

V nagradni igri in nagradnem žrebanju sodelujejo le udeleženci, ki bodo izpolnili naslednje pogoje:

 • sprejmejo pravila in pogoje nagradne igre
 • v obrazec vnesejo ime ter veljaven e-poštni naslov
 • vnesejo pravilen odgovor na zastavljeno vprašanje

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 30. 11. 2020 od 10:00 do vključno 25. 01. 2021 do 23:59. Uporabniki, ki se bodo v nagradno igro prijavili pred začetkom ali po koncu, ne bodo upoštevani.

Glavna nagrada

 • 1x brezplačna letna vinjeta 2020

Izplačilo nagrade v denarju ni mogoče. Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršne koli posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade. Nagrada ni prenosljiva.

Žrebanje

Nagrajenca bomo izžrebali 26. 01. 2021. O kraju in točnem času žrebanja bodo sodelujoči v nagradni igri predhodno obveščeni preko e-pošte. Žrebanja se bodo lahko udeležili vsi sodelujoči. Prisotnost pri žrebanju ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Javno žrebanje bomo naredili zaradi tega, ker ne želimo, da bi kdo podvomil v to, da nagrada ni bila pošteno podeljena. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna.

Podelitev nagradne igre 

Nagrajenec bo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti, ki jo bo navedel ob prijavi. Z nagrajencem se bomo individualno dogovorili glede prevzema nagrade. Za mladoletne osebe morajo nagrado prevzeti njihovi zakoniti zastopniki. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada je prenosljiva na tretjo osebo, ni pa možna menjava nagrad, ki niso določena v Splošnih pogojih nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrad in v zvezi s tem se strinjajo, da bodo, v kolikor bo to potrebno, posredovali vse potrebne podatke. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval (posredoval vseh zahtevanih podatkov v pisni obliki ali prek e-pošte) v roku 15 dni od prejema obvestila, ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli. Vrednost glavne nagrade presega 42 EUR, zato je v skladu z določbami Zakona o dohodnini (ZDoh-2, Ur. l. RS, št. 117/2006 in nadaljnji) za nagrajenca potrebno plačati akontacije dohodnine od prejete nagrade. Akontacijo dohodnine poravna organizator nagradne igre. Nagrajenec je dolžan posredovati svojo davčno številko v 15 dneh po žrebu, sicer ni upravičen do nagrade.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Organizator storitve se zavezuje, da osebnih podatkov sodelujočih, zbranih v tej nagradni igri, ne bo posredoval tretjim osebam in jih bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.  Udeleženec nagradne igre s svojim sodelovanjem podaja privolitev, da organizator kot upravljavec zbirke osebnih podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov udeležencev nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004 in nadaljnji). Zbirka osebnih podatkov udeležencev nagradne igre obsega naslednje osebne podatke:

 • priimek in ime,
 • elektronski naslov.

Sodelujoči v nagradni igri dovoljujejo, da se njihovi osebni podatki zbirajo v bazi podatkov. Sodelujoči izrecno soglašajo, da lahko organizator (Cementni izdelki Gorec d.o.o., Šentlovrenc 21, 8210 Velika Loka) kot upravljavec osebnih podatkov tiste podatke, ki jih je od njih pridobil, samostojno in po lastni presoji obdeluje izključno za naslednje namene:

 • izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
 • objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre;
 • objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim
 • pošiljanje e-novic po e-pošti, predvidoma 1-krat tedensko.

Od prejemanja elektronske pošte se sodelujoči lahko kadar koli odjavi na povezavi, ki je vedno objavljena v vsakem elektronskem sporočilu.

Odgovornost 

Organizator nagradne igre ne odgovarja za kakršno koli posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa ali napak v delovanju spletne strani, kot tudi ne jamči za uspešnost uporabe teh spletnih strani.

Pritožbe 

Morebitna vprašanja ali reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko sporočite na mail tomaz[afna]gorec.si. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravili igre je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in vloge, ki niso v skladu s pravili nagradne igre, ne bodo upoštevani.

Končne določbe 

Organizator si pridržuje pravico, da kadar koli podaljša nagradno igro, da v času trajanja nagradne igre zaradi višje sile, zlorabe sistema ali drugega dejanja, na katerega ne bo mogel vplivati, prekine nagradno igro in spremeni splošne pogoje, razveljavi posamezno nagradno igro in jo pod obstoječimi ali spremenjenimi pogoji začne ponovno, ali se odloči, da bo nagradno igro prekinil in nagrade ne bodo podelil. Sodelujoči v nagradni igri se odpovedujejo kakršnim koli pravnim zahtevkom do organizatorja, posredno ali neposredno povezanih s sodelovanjem v nagradni igri.