mala čistilna naprava

Vgradnja čistilne naprave – vse, kar morate vedeti

Če živite na območju, kjer se ne morete priključiti na javno komunalno omrežje za čiščenje in odvajanje odpadne vode, morate za to poskrbeti sami z vgradnjo čistilne naprave. Vgradnja čistilne naprave je proces, pri katerem vam z veseljem pomagamo v podjetju Gorec d.o.o.

Pred samo vgradnjo čistilne naprave morate ugotoviti, kakšno čistilno napravo sploh želite. To je odvisno od tega, koliko članov je v vašem gospodinjstvu – več kot je članov gospodinjstva, večji populacijski ekvivalent mora čistilna naprava imeti. Populacijski ekvivalent je enota, ki izraža dnevno stopnjo onesnaženja komunalne vode, ki jo proizvede eno gospodinjstvo. Čistilne naprave se ločijo tudi glede na material, iz katerega so izdelane, o tem pa bomo več napisali v nadaljevanju.
Vgradnjo čistilne naprave na območjih, ki niso priključena na javno kanalizacijsko infrastrukturo, zapoveduje dokument, ki se imenuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Objekti, ki nimajo sistema za obdelavo odpadne vode iz gospodinjstva, ga morajo namestiti do konca leta 2021. Na območjih, kjer ni dovoljen izpust odpadne vode v okolje, je potrebno namestiti nepretočno greznico, ki jo je treba seveda redno prazniti. Tam, kjer je že urejena pretočna greznica, zgrajena po predpisih, ki so veljali v času njene vgradnje, pa potrebno to pretočno greznico zamenjati oziroma nadgraditi ob prvi naslednji prenovi objekta – kot prenova se šteje vsak postopek, ki zahteva gradbeno dovoljenje.
Ko smo že pri dovoljenjih, katera potrebujete za vgradnjo čistilne naprave? Odvisno od velikostnega razreda vaše čistilne naprave. Male čistilne naprave do 50 PE ne potrebujejo gradbenega dovoljenja. Naprave s populacijskim ekvivalentom med 50 in 200 pa zahtevajo gradbeno dovoljenje za nezahtevne oziroma enostavne objekte. Dovoljenje lahko pridobite na svoji upravni enoti.

betonska čistilna naprava

Čistilno napravo se vgradi pod zemljo, tako, da ni v celoti vidna – viden je le pokrov, ki je v večini primerov dovolj vzdržljiv, da je mogoče po njem hoditi ali ga celo prevoziti. V podjetju Gorec d.o.o. vam z veseljem svetujemo pri izbiri prave čistilne naprave za vas in vam izbrano čistilno napravo tudi vgradimo. Pri nas najdete bogato ponudbo čistilnih naprav, tako da lahko izberete takšno, ki bo ustrezala potrebam vašega gospodinjstva.
Vgradnja čistilne naprave iz betona se razlikuje od vgradnje plastične čistilne naprave. Plastična čistilna naprava zahteva izkop večje odprtine, saj jo je potrebno zasuti s peskom, poleg tega pa jo je potrebno napolniti z vodo, preden jo zasujemo, da ostane na mestu. Pri betonski čistilni napravi je vgradnja bolj enostavna, saj je potrebno izkopati luknjo v tla, pred namestitvijo čistilne naprave narediti podlago, nato pa čistilno napravo spustiti v luknjo in jo zasuti. Čeprav je betonska čistilna naprava dražja od plastične, je vgradnja čistilne naprave iz plastike cenovno manj ugodna, zato se stroški izenačijo. Ravno tako se vgradnja čistilne naprave manj izplača, saj je plastika bolj občutljiva na poškodbe kot beton, zato se lahko zgodi, da boste plastično čistilno napravo morali prej zamenjati.
Če je vgradnja čistilne naprave na seznamu vaših nujnih opravkov, pokličite podjetje Gorec d.o.o. Ponujamo vam veliko število čistilnih naprav in cenovno ugodno vgradnjo.

Deli