predelava greznice v čistilno napravo

Kako poteka predelava greznice v čistilno napravo?

Dobro je vedeti, da je v Sloveniji že od leta 2018 v veljavnosti zakon, ki upravlja z odpadnimi vodami iz gospodinjstev. Določa namreč, da je prepovedano spuščati odpadne snovi v okolje, brez predhodnega čiščenja ali obdelave. Veliko občin je ta problem začelo pospešeno reševati z razširjanjem sistema javne kanalizacije. Vsi tisti, ki pa nimate možnosti priklopa na javni kanalizacijski sistem, pa morate v izogib kazni svojo greznico spremeniti v čistilno napravo. Zato vam bomo na kratko predstavili kako poteka predelava greznice v čistilno napravo.

Ali je predelava greznice v čistilno napravo edina rešitev?

Če nimate možnosti priklopa na javno kanalizacijo, se morate soočiti z dejstvom, da boste morali urediti zbiralnik odpadnih voda, oziroma greznico. Lahko se odločite za popolnoma novo vgraditev zbiralnika odpadne vode in čistilne naprave, lahko pa izberete veliko cenejšo rešitev in svojo greznico v nekaj majhnih korakih spremenite v čistilno napravo. Tako s finančnega vidika, kakor tudi z vidika estetike okolice vašega doma, vam svetujemo, da se odločite za predelavo greznice v čistilno napravo. Ko bo vaša greznica, predelana v čistilno napravo, delovala že nekaj časa, boste imeli tudi možnost pridobitve potrdila o učinkovitosti čistilne naprave pri čiščenju odpadne vode iz vašega gospodinjstva. To potrdilo pa vam omogoča, da boste opravičeni plačila stroška odvoza in čiščenja blata, ter nižje plačilo takse za upravljanje z odpadnimi komunalnimi vodami.

predelava greznice v čistilno napravo

Predelava greznice v čistilno napravo se vam splača tudi, če imate možnost priklopa na javno kanalizacijo

Skupaj z zakonom o urejanju odpadnih voda je prišla v veljavo tudi uredba, da vsa gospodinjstva plačujejo takso za upravljanje z komunalnimi odpadnimi vodami. To takso plačujete ne glede na to, ali se vaša voda zbira v greznici, ali pa ste priklopljeni na javno kanalizacijo. Njena višina je  namreč odvisna od porabljene vode v vašem gospodinjstvu in ne od količine odpadne vode, ki vaše gospodinjstvo zapusti.

Plačevanju takse se lahko izognete le v primeru, da imate nameščeno malo čistilno napravo in da so odpadne vode iz vašega gospodinjstva speljane skoznjo. Ob tem ste verjetno pomislili, da letni stroški vzdrževanja presežejo skupno višino letne takse za upravljanje z odpadnimi vodami. Če ste se za nakup čistilne naprave odločili sami in je celoten strošek njenega vzdrževanja vaše breme, bo to držalo. Toda če se za investicijo in souporabo čistilne naprave dogovorite še z nekaj sosedi, se finančno breme porazdeli na več naslovov in na tak način lahko na letni ravni prihranite kar nekaj evrov.

Če pa se namesto nove čistilne naprave odločite za predelavo vaše greznice v čistilno napravo, pa bo prihranek še višji, saj bo vaš začetni vložek v čistilno napravo nižji, kakor če bi morali postavljati novo.

predelava greznice v čistilno napravo

Potek predelave greznice v čistilno napravo po korakih

Predelava greznice v čistilno napravo je mnogo enostavnejša, kakor ste si predstavljali, saj je za spremembo funkcije greznice potreben le en manjši tehnični poseg. Kljub temu pa se za izvedbo predelave obrnite na strokovnjake iz podjetja Cementni izdelki Gorec, saj vam bodo znali svetovati, katero čistilno napravo izbrati, hkrati pa bodo strokovno in kakovostno opravili tudi postopek predelave greznice v čistilno napravo.

Pred začetkom predelave je potrebno preveriti vodotesnost greznice, saj je le-to predpogoj, da bo  po prečiščevalnem procesu iz greznice iztekala čista voda. Nato pa je v greznico potrebno le še namestiti ustrezno čistilno napravo.

Če bo postopek predelave greznice v čistilno napravo kakovostno izveden, bo prečiščena voda lahko uporabna tudi za zalivanje vašega vrta in rož, kar vam bo ponovno prineslo dodatne prihranke, saj za zalivanje ne boste porabljali pitne vode.

Pridelava greznice v čistilno napravo je preprost postopek, ki zelo hitro obrodi sadove v obliki letnih prihrankov na področju upravljanja z odpadnimi vodami. Neizogibno je namreč dejstvo, da je kakovostna čistilna naprava odlična investicija ne le za vaše gospodinjstvo, temveč še za kar nekaj generacij vaših naslednikov.

Deli